Stamceller | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 5
 • 1750
 • PDF

Stamceller | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift i kursen Biologi 2 om stamceller som redogör för vad de är samt hur de används. Vidare så diskuterar eleven etiken kring användandet av stamceller.

Innehåll

- STAMCELLER - VAD ÄR DE?
- Referenser/källkritik

Utdrag

STAMCELLER - VAD ÄR DE?
Syftet med denna uppsats är att lära mig om stamceller och vad de används till för att förstå varför man det finns etiska dilemman kring användandet av dem. Jag ska också fördjupa mig i de etiska dilemman som finns och jag ska försöka uppnå detta syfte genom att svara på följande frågeställningar:
• Vad är stamceller?
• Vad används de till?
• Vad finns det för etiska dilemman kring användandet av dem?
Det finns två huvudtyper av stamceller hos däggdjur: embryonala stamceller, och vuxna stamceller.
”Vuxna”, dvs. somatiska stamceller, finns i hela kroppen efter den embryonala utvecklingen och finns i olika typer av vävnad. Genom att dela på sig och självförnyas så kan de reparera de skadorna som uppstått eller till och med regenerera hela organ. Problemet med somatiska celler är att de inte är totipotenta, vilket innebär att de inte kan utvecklas till alla olika celltyper. Dessutom är de specialiserade, så de ”producerar” bara celler som är med i deras familj av specialisering. Med ett annat ord säger man att de är multipotenta, när stamcellen genomför sin celldelning blir alltså ena cellen en ”vanlig” cell, dvs. en specialiserad cell, t.ex. en muskelcell eller en hudcell, och ursprungstamcellen fortsätter att vara en stamcell. Dessa stamceller har hittats i vävnader såsom hjärna, benmärg, blod, blodkärl, skelettmuskler, hud och lever. De förblir i ett vilande eller icke-delande tillstånd under längre perioder, tills de.... Köp tillgång för att läsa mer

Stamceller | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-24
  Väldigt bra fördjupningsuppgift, gav mig mycket hjälp i mitt arbete!
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra att det finns källkritik.