Stamceller | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • B
 • 3
 • 1168
 • PDF

Stamceller | Sammanfattning

En sammanfattning om stamceller, som redogör för deras funktion och till vilka medicinska syften som de används. Även riskerna med stamcellsbehandling lyfts fram, och arbetet innehåller en illustration som visar stamcellernas utvecklingsprocess.

Innehåll

- Stamceller
- De embryonala stamcellerna
- Källor

Utdrag

Efter att ägget hade blivit befruktat börjar det långsamt att dela sig och bilda ett embryo. Under de första celldelningarna är cellerna fortfarande helt ospecialiserade (obestämda) men efter fem dagar börjar de att specialisera sig och bilda något som heter blastocyst och som ser ut som en liten boll. De cellerna som ligger i bollens vägg kommer att bilda fosterhinna och moderkakan och de som finns inne i bollen kommer att utvecklas till själva fostret.
Forskarna skapar embryonala stamceller genom att ta ut celler från den inre delaren av ett tidigt embryo och odla dessa i cellkultur . Sen börjar cellerna att dela sig och förblir inte specialiserade så att de i princip kan ge upphov till alla celler som finns i kroppen. Denna cellkultur behandlas på olika sätt t.ex. genom att ge cellerna ämnen som kroppen själv använder för att styra cellernas specialisering och då kan man få dem att utvecklas till olika typer av celler.
Med stamcellerna hade forskarna identifierat stamceller från vuxen benmärg som kunde utvecklas till vilken celltyp som helst som t.ex. nervceller, tarmceller och hudceller. Om man fick en sjukdom som dödade cellerna i hjärnan, så skulle man kunna ta celler från sin egen benmärg och de skulle transplanteras till egen hjärna, efter att de hade blivit... Köp tillgång för att läsa mer

Stamceller | Sammanfattning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven som ett högstadiearbete, så ej rekommenderad att ladda ner om man läser högre utbildning än högstadiet.
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa