Starta eget företag | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Företagsekonomi 1
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 3562
  • PDF

Starta eget företag | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om vad som krävs när man ska starta och driva ett företag på ett bra sätt. Eleven har fokuserat på vilka byggstenar som krävs för ett framgångsrikt företagande och vilka företagsformer som finns samt likheter och skillnader mellan dessa.

Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man startar ett företag, vilken information och kunskap som krävs för ett lyckat företagande, vilka förhinder som kan uppstå och hur dessa förhinder undviks genom att besvara följande frågeställningar:

1. Vilka byggstenar är viktigast för ett framgångsrikt företagande?
2. Vilka företagsformer finns det och vad är likheterna och skillnaderna mellan dessa?

Innehåll

Inledning
Syfte och frågeställning
Metod
Resultat
Affärsplan
Tillstånd
Företagsform
Enskild näringsverksamhet
Handelsbolag
Kommanditbolag
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Företagsnamn och registrering
Marknadsföring
Diskussion
Slutsatser
Referenser

Utdrag

Inledning
I Sverige finns det runt 976,000 företag varav 936,000 är så kallade mikroföretag (Andersson & Pihlsgård, 2011). Enligt EU-standard är ett mikroföretag ett företag med färre än 10 anställda. Ungefär 720,000 av företagen har inga anställda alls, utan de räknas som enmansföretag (Andersson & Pihlsgård, 2011). Det finns flera olika anledningar till att starta ett företag. Att utnyttja ett individuellt intresse eller särskild kunskap inom något område, att tjäna pengar eller att känna större frihet är några motiv (Lundén & Svensson, 2014). Att starta ett företag är möjligt oavsett bakgrund (Skarstedt, 2014), men några av de största hindren är finansiering, krångliga regler och hög privatekonomisk risk (Ingvarsdotter, 2016). Dessa kan förhindras genom att starta ett företag som passar den enskilda individens personliga förmåga och intresse när det gäller val av företagets storlek, bransch och inriktning (Arbetsförmedlingen, 2014). Det viktigaste är att en stark tro på affärsidén och en motivation att arbeta hårt (Arbetsförmedlingen, 2014).

Det som gör ett intresse eller en hobby till en näringsverksamhet är att verksamheten bedrivs självständigt, regelbundet och med vinstsyfte (Andersson & Pihlsgård, 2011). Om dessa tre krav uppfylls och näringsverksamheten beräknas ge ett långsiktigt överskott, så kan man ansöka om F-skatt hos Skatteverket och därmed starta ett företag (Andersson & Pihlsgård, 2011; Arbetsförmedlingen, 2014; Skatteverket, 2014).

Att starta ett företag kan börja med en affärsidé. Lundén and Svensson (2014) tror däremot att de flesta inte har en affärsidé vid företagsstart, utan att den kommer i ett senare skede även om det finns en idé någonstans i bakhuvudet. Däremot är det viktigt att skriva ner affärsidén så snart som möjligt med en eller ett par meningar (Arbetsförmedlingen, 2014; Lundén & Svensson, 2014). Den behöver inte vara helt ny, men det är ofta en fördel om affärsidén är ny (Lundén & Svensson, 2014).

Processen att starta ett företag, till exempel affärsplan och företagsform, skiljer sig mellan individ och situation. Dessutom skiljer sig stöd från myndigheter och avgifter på olika faktorer, bland annat ålder eller om företagsstartaren är arbetssökande. Personer under 26 år betalar till exempel lägre statliga avgifter (egenavgifter) som betalas till socialförsäkringen. Arbetssökande med en affärsidé erbjuds utbildning och kan erbjudas ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2014).

Det finns olika sätt att söka för information och verktyg i form av e-tjänster och handböcker. Genom denna litteraturstudie ska den tillgängliga informationen undersökas för att få en övergripande förståelse över vad som bör tas till hänsyn vid företagsstart.

Metod
Frågeställningarna besvaras med hjälp av en litteraturundersökning baserad på böcker och e-tjänster samt information från statliga myndigheter.
Resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Starta eget företag | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.