Starta företag | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Företagsekonomi 1
  • D
  • 5
  • 789
  • PDF

Starta företag | Frågor och svar

Frågor i företagsekonomi kring att starta ett företag, med kortare svar. Fokus ligger bland annat på olika hinder för att få starta företag, kriterier för att få kallas ett företag, speciella tillstånd, myndigheter som utfärdar tillstånd, företagsförsäkring, enskild näringsidkare, köpa företag, företagsformer och ansvar inom ett handelsbolag.

Innehåll

- Rätt att starta företag
- Kriterier för att få kallas ett företag
- Speciella tillstånd
- Vem ger tillstånd?
- Försäkring
- Rätt eller fel?
- Enskild näringsidkare
- Köpa företag
- Vilken företagsform ska de välja?
- Vilken företagsform passar bäst?
- Vem ansvarar?

Utdrag

"1 Rätt att starta företag
Ange tre anledningar till att man inte får starta företag.

1. Man får inte ha näringsförbud.
2. Man får inte vara underårig.
3. Man får inte vara försatt i konkurs.

2 Kriterier för att få kallas ett företag
För att få kallas företag måste tre förutsättningar vara uppfyllda. Vilka?

1. Företaget måste vara inriktat på att finnas kvar under en lång tid.
2. Företaget måste vara inriktat på att få större intäkter än kostnader.
3. Företaget måste vara självständigt från andra företag."... Köp tillgång för att läsa mer

Starta företag | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.