Statens inflytande på ekonomin | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 2
  • 644
  • PDF

Statens inflytande på ekonomin | Diskussion

En diskussion om hur stort inflytande staten ska ha på ekonomin.

Utdrag

Ska staten ha ett stort inflytande på ekonomin, en fråga som diskuteras väldigt mycket i dagens samhälle. I Sverige så har staten stor inflytande på ekonomin jämfört med andra länder och särskilt med länder som USA. Där ekonomin styrs av marknaden som ägs av privata individuella personer, men frågan är om det är bra eller dåligt för ekonomin.

Olika ideologier har olika ekonomiideologier, de två mest kända ideologier är planekonomi och marknadsekonomi. Planekonomi som följs av socialister och de förklarar att system hjälper till att det inte ska bli stora skillnader mellan individer i samhället. Medan marknadsekonomin följs av liberalister, systemet bygger på att den styrs av utbud och efterfrågan så att människorna får det de behöver. I verkligheten följer ingen dessa system rent, det är alltid en blandning mellan dessa två system och kallas då för ... Köp tillgång för att läsa mer

Statens inflytande på ekonomin | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.