Statistik i Matematik C | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Matematik 1c
  • A
  • 7
  • 1496
  • PDF

Statistik i Matematik C | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i statistik där eleven har svarat på följande uppgifter:

Uppgift 1
a. Välj en av tabellerna. Sammanställ resultaten från tabellen för gymnasieeleverna i den sortens diagram du tycker är lämplig. Gör ett diagram för flickorna och ett för pojkarna
b. Varför valde du just ett sådant diagram?
c. Vad ser du för skillnader mellan pojkar och flickor? Vad tror du skillnaderna beror på?
d. Hur stor är den procentuella skillnaden mellan pojkarnas och flickornas svar på det första påståendet i tabellen?
Uppgift 2
a. Från tabellerna kan man utläsa att ungdomars krav på sig själva ökar från högstadiet till gymnasiet men att städa sitt rum och ha det snyggt verkar samtidigt bli mindre viktigt och istället ägnas mejl, chatt och surfande mer tid, märkligt, eller? Granska tabellerna och försök finna 3 st samband/resultat som du tycker är intressanta eller kanske lite konstiga
b. Kommentera dina 3 samband och förtydliga ett av dem genom att skapa diagram från vilka man kan utläsa resultatet
Uppgift 3
a. Använd valfritt påstående för att beskriva vad typvärde är för något, vilket är typvärdet i denna fråga för kategorin ”båda könen”?
b. Hur gör man ett cirkeldiagram för hand? Förklara
c. Gör ett cirkeldiagram mha. Excel) för påståendet du valde i uppgift a. Diagrammet ska visa andelen flickor på högstadiet som svarat ja respektive nej
d. Hur många elever, av de som svarat på undersökning, på gymnasiet råkar illa ut på internet? Antag att 573 elever svarat på undersökningen
e. Om vi antar att svaren på påståendena är helt oberoende, hur stor andel av pojkarna i högstadiet är det i så fall som både tittar på TV 3 tim/dag, spelar TV-spel 3 tim/dag och surfar 3 tim/dag?
Uppgift 4
a. Välj ett valfritt påstående och skapa utifrån detta ett missvisande diagram
b. Förklara var och hur ett sådant diagram skulle kunna användas, vad skulle diagrammet kunna ge för falska rubriker?
Uppgift 5 (för betyg C eller högre)
• Välj valfri undersökning från ”Svenskarna och internet 2013” se sid 5-9 i detta dokument
• Skapa ett eget valfritt diagram över källdatan
• Beskriv vilken metod du skulle använda om du skulle ha utfört undersökningen (beskriv populationen och argumentera för ett lämpligt urval)
• Felkällor. Vad kan uppstå för mätfel och urvalsfel i undersökningen?
• Beräkna felmarginalen för de två första alternativen
• Antag att svarsbortfallet var 25 %. Slumpa fram resultatet från en fiktiv bortfallsanalys och gör en ny tabell med frekvens och relativ frekvens samt skapa ett nytt diagram (endast för de två första alternativen).
• Hur skulle denna undersökning kunna bli statistiskt säkerställd? Motivera

Utdrag

Uppgift 1:
----

B) Jag valde detta diagram (Stapeldiagram) eftersom det är lättast att läsa av i detta sammanhang. Man ser klart och tydligt hur många procent killar och hur mycka procent tjejer som blir stressade av olika stressfaktorer. Om jag tex valt cirkeldiagram så skulle jag varit tvungen att göra ett diagram för varje stapel och det skulle inte varit alls lika smidigt att läsa av. Punktdiagram skulle även det funkat ganska bra men jag tycker helt enkelt att stapeldiagramet visar informationen mycket tydligare. Liggande stapeldiagram skulle gått lika bra att använda men jag höll mig till det vanliga.

C) Tjejer känner mer stress på alla punkter utom en som är ”höga krav från föräldrar”.
Jag tror att tjejer har högre prestationskrav på sig själva även fast de i regel presterar bättre än killar i skolan. Jag tror att det ofta är så att killar inte går in lika hårt för skolan, i alla fall att inte lika många gör det, och de som inte går in så hårt för det känner heller inte lika stor stress. Tjejer går i regel in mer för det och de pluggar mer och känner då också mer stress.
Att killarna känner mer stress över föräldrarna än tjejerna kan bero på att de inte presterar lika bra i skolan och föräldrarna kräver att de ska prestera bättre.

D) Den procentuella skillnaden i procentenheter mellan killar och tjejer i stressfaktorn ”läxor och prov” är 21 procentenheter (71-50=21).

Uppgift 2 A) Att ungdomars krav på sig själva ökar när de kommer upp till gymnasiet kan bero på att de inser att skolan är väldigt viktig just då och vill uppnå bra resultat. I högstadiet är det inte lika många som bryr sig så mycket om... Köp tillgång för att läsa mer

Statistik i Matematik C | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.