Statistik i media | Vilseledande eller korrekt | Matematik 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Matematik 1b
  • B
  • 4
  • 901
  • PDF

Fördjupningsarbete: Statistik i media | Vilseledande eller korrekt | Matematik 1b

Ett kortare fördjupningsarbete i Matematik 1b, där eleven undersöker frågeställningen: Hur används matematisk statistik i media för att eventuellt vilseleda? Fokus ligger bland annat på statistik i vardagen, statistikens historia och statistikens mottagare. Vidare så presenterar eleven även exempel på hur statistik kan användas för att vilseleda eller förvränga information.

Lärarens kommentar

Mycket väl skrivet. God förståelse för statistikens påverkan i samhället.

Innehåll

- Inledning
- Frågeställning
- Statistik i vardagen
- Statistikens historia
- Statistikens mottagare
- Källförteckning

Utdrag

Statistik i vardagen:
Statistik är något som vi dagligen stöter på; i skolan, på jobbet, i tidningar, på TV, på reklamplanscher osv. Ofta används statistik av den anledningen att man vill visa för den planerade mottagaren något som man själv anser är rätt. Det används alltså i syfte att vinkla en information så att den är till sin egen fördel. Det finns statistik på den flesta infon i hela världen och egentligen anser jag den enda statistik man fullt ut kan lita på är sådan som kommer från stora opartiska organisationer som endast vill uppmana världen om sanningen. Exempel på dessa organisationer är WHO (World Health Organization).
Eftersom vi idag utsätts för mer reklam än vi någonsin tidigare i historien gjort så är det extremt viktigt att vi som konsumenter ställer oss kritiska till det vi dagligen ser på TV, bloggar osv. Enligt lagen om marknadsföring är det ej tillåtet att använda vilseledande statistik för att locka kunder, dock är det mycket vanligt ändå eftersom gränsen på om statistiken är vilseledande eller inte är hårfin. Vanligtvis använder media och i synnerhet reklam statistik för att framställa nyheter och fakta på ett för dem fördelaktigt sätt – då blir den vilseledande istället för vägledande, som är huvudsyftet med statistik... Köp tillgång för att läsa mer

Statistik i media | Vilseledande eller korrekt | Matematik 1b

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-08
    Grym hjälpte mig på många olika sätt i pluggandet!