Statistikuppgift om arbetslöshet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Matematik 1c
  • B
  • 2
  • 381
  • PDF

Inlämningsuppgift: Statistikuppgift om arbetslöshet

En statistikuppgift där eleven löser uppgifter om arbetslöshet i olika åldersgrupper. Uppgifterna löses med hjälp av ett histogram och ett cirkeldiagram.

Avslutningsvis så skriver eleven en kort slutsats om beräkningarnas resultat.
Eleven läser kursen Matematik 1c och går på Naturvetenskapsprogrammet.

Utdrag

Här ovanför ser man ett Histogram och ett cirkeldiagram som beskriver arbetslösheten år 2015 i Sverige i olika åldersgrupper. Åldrarna är från 15 år till år 75.

Fråga:
1. Hur stor var differensen av arbetslösa för 15-24 åringar jämföra med arbetslösa för 65-74 åringar?
2. Beräkna minskning i procentenheter och procent av arbetslösa för 35-44 åringar i 2015 om det minskade till 12 % i 2016?

Lösning:
1. Om man tittar på histogram ovanför kan man se att året 2015 var det 150,000 personer som var arbetslösa för 15-24 åringar och under året 2015 var det 20,000 personer arbetslösa för..... Köp tillgång för att läsa mer

Statistikuppgift om arbetslöshet

[0]
Inga användarrecensioner än.