Statlig budget | Samhällsvetenskaplig analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1a1
  • C
  • 5
  • 1407
  • PDF

Statlig budget | Samhällsvetenskaplig analys

Samhällsvetenskaplig analys av den statliga budgeten.

Elevens egna ord:

"Jag har valt att analysera den statliga budgeten då de känns som att ingen regering någonsin lyckats hålla sig till den och jag själv tycker de skulle vara intressant att se mängden pengar och hur dem fördelas. Syftet är att se om man skulle kunna dela upp de bättre och ändra om. Även se vad man skulle kunna sätta in åtgärder för att dra ner kostnader men ändå hålla samhället i schack utan massa problem. Detta är min tanke då regeringen alltid säger att de aldrig har pengar, så var försvinner de? Varför budgetera så ett underskott kan ske? Vilket de alltid verkar göra."

Lärarens kommentar

Jag tycker du har gjort ett bra jobb med tanke på att du inte har valt det lättaste ämnet. Det är tydligt att du satt dig in i det, läst på och funderat kring frågarna i din undersökning. Vad gäller orsakssamband är det svårt att ta upp i detta fall, men samtidigt har du redan uppnått en C-nivå på detta kunskapskrav sedan tidigare. Du resonerar inte så utförligt kring eventuella lösningar, men även detta har du uppnått C-nivå på tidigare. Detta gäller också för kunskapskravet om egna och andras ståndpunkter.
Vad gäller begrepp, teori och metod tycker jag du visar på att du kan använda centrala begrepp och utföra en kvantitativ undersökning. Men för att nå högre en första nivån krävs att du värderar din metod eller teoretiska utgångspunkt med egna omdömen. Varför passade en enkätundersökning bra till ditt ämne? Detta måste kompletteras för att nå en högre nivå.
Du har en del välgrundade argument i din källkritik, men du bör ändå läsa de kommentarer som jag har gjort i texten. För att nå högsta nivån krävs högre grad av objektivitet och vetenskapligt förhållningssätt. Utgå från de aspekter som finns i det källkritiska schemat som ligger i dokumentmappen här i fronterrummet och gå mer utförligt in i minst två källor för att uppnå högsta nivån på detta kunskapskrav.

Elevens kommentar

Du har en del välgrundade argument i din källkritik, men du bör ändå läsa de kommentarer som jag har gjort i texten. För att nå högsta nivån krävs högre grad av objektivitet och vetenskapligt förhållningssätt. Utgå från de aspekter som finns i det källkritiska schemat som ligger i dokumentmappen här i fronterrummet och gå mer utförligt in i minst två källor för att uppnå högsta nivån på detta kunskapskrav.

Utdrag

Resultat
Vad tycker du att regeringen borde lägga mer pengar på?
Infrastruktur(Till infrastruktur brukar man först och främst räkna system som omfattar vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och Internet, samt vatten- och avloppsnät.)
22,22% 2
Välfärd (skattefinansierade tjänster och de transfereringar som stat, landsting och kommun tillhandahåller i syfte att säkra individens trygghet ... Köp tillgång för att läsa mer

Statlig budget | Samhällsvetenskaplig analys

[0]
Inga användarrecensioner än.