Statsorgan i Sverige och USA | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 2918
 • PDF

Statsorgan i Sverige och USA | Jämförelse

En enklare jämförelse mellan USA:s och Sveriges statsorgan och valsystem. Fokus ligger bland annat på hur statsorganen är uppbyggda, dominerande partier, demokratityp och bakgrunden till varför statsskicken ser ut som de gör idag. Vidare så görs en jämförande analys.

Studienets kommentar

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

JÄMFÖRELSER MELLAN SVERIGE & USA
- Inledning
- Bakgrundsfakta om USA
- Statsorgan
- Hur ser statsorganen ut i USA?
- USAs dominerade partier och demokratityp
- Hur ser statsorganen ut i Sverige?
- Sveriges dominerade partier och demokratityp
- Varför ser USA:s statsskick ut som det gör idag?
- Jämnföring, skillnader & likheter
- Åsikter/Diskussion
- Källor

Utdrag

USA är en självständig och konservativ union med ett republikanskt statsskick dvs. En statschef som blivit folkvald för att företräda folket.
Var fjärde år hålls ett nytt presidentval. USA:s president är både statschef, regeringschef och överbefälhavare för landets väpnade stridskrafter. Presidenten får ge order om trupp förflyttningar så länge, han inte officiellt förklarar krig.

I USA väljs en ny president ut vart fjärde år. Ifall presidenten ... Köp tillgång för att läsa mer

Statsorgan i Sverige och USA | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Förväntade mig en större detaljrikedom, men på det stora hela så är den ganska bra.