Statsskick i Norge och Sverige | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • B
 • 3
 • 1008
 • PDF

Statsskick i Norge och Sverige | Jämförelse

En enklare jämförelse av likheter och skillnader i statsskick och maktdelning i Norge och Sverige. Fokus ligger bland annat på ländernas respektive valsystem, parlamentets makt och hur regeringen är uppbyggd.

Innehåll

STATSSKICK OCH MAKTDELNING: NORGE OCH SVERIGE
- Vilka konsekvenser får valsystemet för maktfördelningen mellan de politiska partierna i respektive land?
- Vilka parlament har mest makt?
- Jämför den svenska regeringen med regeringen i det land du valt (Norge).
-- Hur är regeringen uppbyggd?
-- Vilka uppgifter har den?
-- Vem leder regeringen?
-- Hur väljs regeringen? Vem kan ingå i regeringen? Vem ansvarar regeringen inför?
- Är landet (Norge) en enhetsstat eller en federation? Motivera!
-- Vem har mest makt i respektive system?
- Källförteckning

Utdrag

"I Norge heter den ena kammaren Odelstinget och den andra Lagstinget. Odelstinget och Lagstinget är de två kamrarna som stortinget består av med skilda uppgifter. Det Odelstinget arbetar med är att de väcker åtal i riksrätt och behandlar lagförslag i en första läsning. Lagstinget roll är att vara riksrättens domarnämnd och bekräftar..."... Köp tillgång för att läsa mer

Statsskick i Norge och Sverige | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra men språket kan förbättras