Statsskick i USA och Sverige | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • D
 • 4
 • 1092
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Statsskick i USA och Sverige | Jämförelse

En fördjupningsuppgift i Samhällskunskap A, där eleven beskriver och jämför amerikanskt och svenskt statsskick. Fokus ligger bland annat på den amerikanska författningen, kongressen, representanthuset, senaten, presidenten och högsta domstolen. Vidare så beskrivs även de svenska grundlagarna, riksdagen, regeringen, monarkin samt landsting och kommuner. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Amerikansk politik
- Svensk politik
- Jämförelse

Utdrag

"Presidenten i USA har väldigt mycket makt till skillnad från Sveriges statschef, som inte gör så mycket annat än att representera landet. Presidenten väljs av folket medans statschefen ärver sin plats.
I den svenska riksdagen finns det åtta olika partier, de brukar delas in i den röda sidan eller den blå sidan beroende på vad de har gemensamt. I kongressen finns det bara de två största partierna representerade, republikaner och demokrater.

USA:s valsystem kallas ”vinnaren tar allt”. Valsystemet är indirekt. Väljarna röstar formellt på elektorer som sedan utser presidenten. Varje delstat utgör en valkrets där vinnaren tar samtliga elektorsröster. Antalet elektorer varierar från 55 i den mest folkrika delstaten ned till 3 stycken i de minsta delstaterna. Samtidigt med presidenten väljs en vicepresident, som också är senatens ordförande. Denne har rösträtt vilket har betydelse om det råder jämviktsläge när en fråga ska avgöras."... Köp tillgång för att läsa mer

Statsskick i USA och Sverige | Jämförelse

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra jämförelse ...................
 • 2014-03-26
  Bra men kunde vara mer detaljerad.
 • 2014-03-07
  väldigt bra skrev, mer formulerat.