Stolthet och fördom | Litterär analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 1052
 • PDF

Stolthet och fördom | Litterär analys

En litterär analys av Jane Austens roman "Stolthet och fördom" från 1813, som tar utgångspunkt i de litterära strömningar som kan relateras till verket. Eleven redogör för de olika strömningarna och deras innebörd och diskuterar sedan hur dessa kan tillämpas på verket, för att få en djupare förståelse för dess stil, handling och karaktärsskildringar.

Utdrag

Jag har läst boken stolthet och fördom som skrevs mellan 1796-1797 av författaren Jane Austen. Boken handlar om familjen Bennet som består av Mr. och Mrs. Bennet och deras fem döttrar och deras vardagliga liv. Familjen Bennet är en medelklassfamilj, det är jätteviktigt för Mrs. Bennet att få sina döttrar bortgifta. Hon gör sitt bästa för att para ihop en av hennes döttrar med den fina rika mannen som har precis flyttat in i närheten.
Stolthet och fördom är skriven under epoken Romantiken, dock klassas den som en realistisk bok och därför kan man säga att den tillhör till Realismen också. Jag tycker att boken lysande för den bevisar att både huvudpersonerna har en stark personlighet med ironiskt humor. Även om boken är skriven för ca 200 år sedan kan den fortfarande gripa läsarna. Detta gör boken mer intressant för vi får en blick om hur samhället var under den tiden och hur annorlunda livet var då. Där klasskillnader spelar roll och människors fördomar ändras och till slut suddas bort.
Romantiken är mellan (år1780-1830) den uppkom som en respons på Upplysningens förnuftsdyrkan. Romantikerna var trötta på upplysningarnas optimistiska syn på den mänskliga klokheten och den vetenskapliga kunskapen. Därför valde de att lyfta fram känslor, fantasi, intuition och drömmar. I närvarande tid så fort man hör ordet Romantik så kopplar man det med kärlek. Romantiken handlar inte bara om kärlek utan vilka känslor som helst, starka känslor från att vara jättekär till att vara väldigt upprörd... Köp tillgång för att läsa mer

Stolthet och fördom | Litterär analys

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-10-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra och konkret
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fghjkhgfdhjhje hje jjjjj
 • 2015-05-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Material relaterade till Stolthet och fördom | Litterär analys.