Stoppa näthatet | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 733
  • PDF

Stoppa näthatet | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven beskriver varför näthatet måste bekämpas och stoppas. Fokus ligger bland annat på förekomsten av näthat, samt olika tillvägagångssätt för att stoppa näthat - bland annat genom lagstiftning och uppförandekoder.

Utdrag

Vårt sätt att leva har förändras inte minst på grund av teknikens blomstrande tider. I dagens samhälle finns det nästan ingen person som inte äger en tekniskpryl. Så gott som varenda ungdom är idag aktiva inom någon typ av sociala medier, vårt sätt att kommunicera har förändrats från att faktiskt träffas och prata till att vi nu förtiden istället sitter för oss själva och ”pratar” med varandra via sociala medier så som t.ex. facebook, twitter eller instagram. Förändringen är på både gott och ont, det har bidragit till ett öppnare samhälle men det har också bidragit till att många har fått utstå hot och kränkningar. Näthatet måste stoppas men hur?

”Mer än hälften av flickor mellan 13 och 16 år har blivit nätkränkta” enligt organisationen Friends. Hoten över nätet har spridits och ökat väsentligt under de senaste åren, allt yngre får uppleva kränkningar och hot via nätet, en ökning som måste tas på allvar och... Köp tillgång för att läsa mer

Stoppa näthatet | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.