Storbritannien under 1800-talet | Demokratisering, Industrialisering, Nationalism, Imperialism

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • C
 • 8
 • 2698
 • PDF

Fördjupningsarbete: Storbritannien under 1800-talet | Demokratisering, Industrialisering, Nationalism, Imperialism

En fördjupningsuppgift i Historia 1b, där eleven redogör för Storbritannien under 1800-talet. Fokus ligger på landets demokratisering och industrialisering, samt framväxten av nationalismen och imperialismen.

Lärarens kommentar

Han var nöjd, men jag kunde ha reflekterat mycket mer.

Elevens kommentar

Det var den första uppsatsen vi gjorde så jag är ändå nöjd.

Innehåll

Storbritannien under 1800-talet:
- Demokratiseringen
- Industrialiseringen
- Nationalismen
- Imperialismen
- Egna reflektioner
- Källförteckning

Utdrag

Demokratiseringen:
I början av 1800-talet var Storbritannien Europas modernaste land och hade en snabb industriell utveckling. Landet styrdes fortfarande på ett traditionellt sätt av samhällets eliter, lika som många andra europeiska länderna vid den tiden. Det växte så småningom fram en opposition som skulle komma att förändra samhället. Inom denna opposition fanns det två olika vägar att gå för hur man skulle kunna förändra samhället och det var Storbritannien och Frankrike som utförde de olika sätten. De två olika sätten var att man skulle man göra uppror eller gå fram gradvis och kompromissa med de konservativa. Detta kallas med andra revolution och reformer.

Storbritannien ville förändra samhället genom reformvägen och för de som talade för den vägen blev landet lite av en ideal för många. Detta kom till uttryck i Storbritannien genom att den liberala oppositionen ville utföra en valreform som skulle ge industriägarna större inflytande i landet. I och med detta blev det partstrider mellan liberala, som ville förnya samhället, och konservativa, som ville bevara samhället som det var och inte ändra på något... Köp tillgång för att läsa mer

Storbritannien under 1800-talet | Demokratisering, Industrialisering, Nationalism, Imperialism

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra beskrivning av industrialiseringen och demokratins historia i Europa