Storbritanniens statsskick och politiska partier | Jämförelse med Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 7
  • 3469
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Storbritanniens statsskick och politiska partier | Jämförelse med Sverige

En fördjupningsuppgift som redogör för Storbritanniens statsskick samt landets politiska partier och deras koppling till olika ideologier. Dessutom görs genom hela uppgiften jämförelser med Sveriges statsskick och politik.

Lärarens kommentar

Väldigt bra och bra resonemang.

Innehåll

- Storbritanniens statsskick
- Kopplingar mellan partier och ideologiska tankar
- Valresultaten 2014
- Källdiskussion

Utdrag

”Jag har valt att göra en jämförelse mellan de olika statsskicken i Storbritannien och Sverige. När jag började studera detta fann jag en del mycket intressanta saker. Storbritannien är ett land som på många sätt liknar Sverige men som på samma gång har många olikheter. Förhoppningsvis ska min studie få dig som läser en bättre bild av Sveriges och Storbritanniens satsskick.”

”Storbritannien är ett mycket intressant land eftersom det har blivit ett resultat av flera länder. Det jag menar är att det fortfarande finns ett gemensamt styre men Nordirland, Skottland och Wales har ett visst självstyre. Skottland för ett år röstade om självständighet, förra året i september. Frågan om självständighet gick inte igenom och majoriteten med 55.3% avvisade förslaget. Hade detta gått igenom skulle det leda till att de andra staterna också skulle börja kämpa för självstyre...

Makten i Storbritannien växlar mycket mellan Konservativa partiet och Labourpartiet. Labourpartiet har sedan 1997 styrt men i valet 2010 tog det Konservativa partiet makten i en koalitionsregering tillsammans med Liberaldemokraterna eftersom de själva inte fick majoriteten av rösterna. Sedan 1945 bildades för första gången en koalitionsregering i Storbritannien. Sverige däremot har haft en koalitionsregering sedan 2006 till 2014 och som har suttit två mandatperioder vilket gör att de har lite mer rutin på området. Jag vill dock poängtera att Sverige också har en ganska färsk koalitionsregering vilket gör att de båda länderna liknar varandra.”

”Partierna(största) i Storbritannien är som jag tidigare nämnde i mitt dokument Labourpartiet och Konservativa partiet. Det konservativa partiet, brukar även kallas för Tory från det forna Torypartiet, är ett högerpolitiskt parti. De jobbar för att införskaffa marknadsekonomi, privat ägande och lägger stor vikt på lag och ordning. De ideologiska kopplingarna tar oss till en konservativ-liberal politik. När jag drog kopplingar till partier i Sverige tycker jag att det mesta liknar KD eftersom det är det stora svenska parti som... Köp tillgång för att läsa mer

Storbritanniens statsskick och politiska partier | Jämförelse med Sverige

[0]
Inga användarrecensioner än.