Storhetsmätningar, tyngdkraft och normalkraft | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • B
 • 6
 • 991
 • PDF

Storhetsmätningar, tyngdkraft och normalkraft | Labbrapport

En enklare labbrapport där eleven fått i uppgift att genomföra storhetsmätningar och undersöka tyngdkraft och normalkraft. Eleven genomför kraftmätning genom att väga olika föremål med hjälp av en dynamometer, och tar bland annat reda på ett A4-pappers tjocklek, en koppartråds tvärsnittsarea och sambandet mellan tyngdkraft och normalkraft på en träkloss.

Lärarens kommentar

- Strukturen av rapporten har brister + den är för sammanfattad.
- Du kunde beskriva mera detaljerat och illustrera med figurer.
- Mera matematiskt språk borde använts.
- Sidonumrering saknas.
- Du har förklarat rimligheten av dina mätningar och villkoren för jämvikt på rätt sätt dock ej detaljerat.

Elevens kommentar

Ändra i enlighet med lärarens kommentarer.

Innehåll

STORHETSMÄTNINGAR, TYNGDKRAFT OCH NORMALKRAFT:
- Inledning
- Material
- Utförande och resultat
-- Station 1: Bestämningen av tyngdfaktor
-- Station 2: Bestämningen av ett A4-pappers tjocklek
-- Station 3: Bestämning av en koppartråds tvärsnittsarea
-- Station 4: Bestämning av krafter i vertikalled
-- Station 5: Bestämningen av sambandet mellan tyngdkraft och normalkraft på en vikt
-- Station 6: Bestämningen av sambandet mellan tyngdkraft och normalkraft på en träkloss
- Felkällor (under varje delavsnitt)

Utdrag

Material:
• Olika varianter av dynamometer
• Två varianter precisionsvåg
• Mikrometer
• Två varianter skjutmått
• Linjal
• A4 pappersark

Utförande och resultat:
Laborationen utfördes på en lämplig laborationsplats där det fanns all material som behövdes.

Station 1: Bestämningen av tyngdfaktor
Här mättes 10 olika föremåls massa med en våg och tyngden med dynamometer. Med detta ville man se sambandet mellan massa och tyngd. Eftersom tyngdfaktorn är kg/N så omvandlades massan som är vägd i gram till kilogram och fylldes in i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

Storhetsmätningar, tyngdkraft och normalkraft | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-19
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Jättebra gjord labbrapport med både korrekta beskrivningar och uträkningar. Var till stor hjälp.