Storpolitik på 1900-talet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 18
  • 8185
  • PDF

Storpolitik på 1900-talet | Rapport

Rapport över de största politiska händelserna under 1900-talet med svar på frågor.

Studienets kommentar

Innehållsförteckning och källförteckning saknas.

Innehåll

1. Gör en utredning av:
a) Olika orsaker till det första världskriget och
b) Olika följder av det första världskriget
c) Rangordna sedan de tre viktigaste orsakerna och följderna till kriget enligt dig och diskutera i text om kriget främst på personers handlande eller några större mönster, som nationalism, imperialism, industrialisering. Motivera dina svar.
2. Redogör för orsaker och utvecklingen för den ryska revolutionen och för vilka konsekvenser den ryska revolutionen fick på kort och lång sikt i Ryssland/Sovjetunionen och för världen
3. Hur lyckades Mussolini få folkets stöd i Italien? Vad är fascism? Sverigedemokraterna beskylls ibland för att vara ett ny-fascistiskt parti i den politiska debatten i Sverige- vad i så fall är ett ny-fascistiskt parti?
4. Fundera på vilka likheter och skillnader det finns mellan kommunismen i Sovjetunionen och nazismen i Nazityskland.
5. Vad var det som orsakade den stora depressionen på 1930-talet? På vilka olika sätt löste man krisen i världen?
6. Vilka olika taktiker använde sig nazisterna för att ta makten i Tyskland? Vilka likheter finns med fascisternas tillvägagångssätt för att ta makten i Italien? Hur kan man förklara att så många tyskar slöt upp kring Hitler på 1930-talet?
7. Varför gjorde varken Frankrike eller Storbritannien något för att stoppa Hitler? Trots icke-angreppspakten anföll Hitlers Sovjetunionen 1941. Varför just då och inte tidigare?
8. Andra världskriget började ju så bra för den tyska armén- nämn minst tre orsaker till att de ändå förlorade kriget?
9. Kontrafaktiskt historiebeskrivning- Tänk att Hitler och hans bundsförvanter hade vunnit det andra världskriget. Vad hade det inneburit? För Sverige? För Europa? För världen?
10. Amerikanerna kunde segrat över Japan även utan atombomben. Var det moraliskt försvarbart att använda bomben ändå? Förklara hur du tänker! På vilket sätt präglade bomberna över Hiroshima och Nagasaki hela efterkrigstiden?
11. Var det kalla kriget oundvikligt? Försök att förklara utvecklingen i det kalla kriget från 1945-1991. Det kalla kriget tog slut av flera anledningar? Vilka? Och vilka blev egentligen vinnarna av det kalla kriget? Och är kriget verkligen slut…?
12. Beskriv hur feminismens kamp utvecklades under 1900-talet. Fundera på kvinnans roll under första, -andra-och det kalla kriget. Fundera på vilka konsekvenser hennes roll fick för det omgivande samhället och hennes makt. Hur utvecklades jämställdheten i öst och väst?
13. Vilka stora skillnader kan man se mellan livet för människorna i öst och väst?
14. Krig och krig och krig. På vilka områden fick människorna det bättre under 1900-talet?

Utdrag

1. Gör en utredning av:
a) Olika orsaker till det första världskriget och
b) Olika följder av det första världskriget
c) Rangordna sedan de tre viktigaste orsakerna och följderna till kriget enligt dig och diskutera i text om kriget främst på personers handlande eller några större mönster, som nationalism, imperialism, industrialisering. Motivera dina svar.
A) Vid början av 1900-talet hade Tyskland utvecklats till ett ledande industriland med störst befolkning i hela Europa. Det gjorde Tyskland till ett hot i övriga Europa. Det enda Tyskland inte hade var kolonier, som kunde hjälpa industrin rejält. Det var något som man ville ändra på, man ville ha kolonier precis som Storbritannien i väst, som hade många kolonier. Det gjorde att länderna blev möjliga hot för varandra. Även Frankrike hyste agg mot Tyskland efter förlusten i kriget 1870-1871. Detta var en av faktorerna till att det skulle komma att bli ett världskrig. En annan orsak är den ökade nationalismen. Ryssland hade en vision om att förena alla Europas slaver i ett rike, därför ingick Ryssland allianser med flera av de slaviska länderna, b.la. Serbien. Tyskland hade en liknande tanke, de ville skapa gemenskap för alla germaner, som fanns spridda i Tysklands grannländer. Att olika länder gick ihop tyder bara det på att något var på gång, man var rädd för angrepp och krig. Många länder i Europa ingick försvarsallianser med andra länder. Man kan säga att Europa vid 1900-talets början var uppdelat i två stormaktsförbund- trippelalliansen och ententen. Trippelalliansen utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern. Ententen bestod framförallt av Storbritannien, Frankrike och Ryssland .
Det var dessa orsaker som ledde till det första världskriget.

B) Den största och första följden som jag kommer att tänka på är andra världskriget. Det började med att Frankrike och Storbritannien la villkoren för Versaillesfreden 1919. Man gav Tyskland skulden för att bland annat ha startat kriget genom att anfalla Belgien och Frankrike. Fredsvillkoren blev därför en katastrof för Tyskland. De blev av med alla sina kolonier och stora landområden. Ett enormt krigsskadestånd skulle även betalas, och den tyska armén fick endast bestå av 100 000 man. Detta ledde till att Tyskland fick det svårt ekonomiskt och moraliskt, vilket förklarar missnöjet som spred sig i landet. Missnöjet var något som de tyska invånarna hade gemensamt och det var en orsak till att nationalismen växte sig starkare, och så småningom nazismen som var en av orsakerna som ledde till andra världskriget .
Freden i Versailles ledde även till att kartan förändrades. Österrike-Ungern respektive ... Köp tillgång för att läsa mer

Storpolitik på 1900-talet | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.