Strålning på gott och ont | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1132
  • PDF

Strålning på gott och ont | Sammanfattning

En sammanfattning i punktform, som handlar om strålning på gott och ont. Sammanfattningen utgår från kapitel 16 i läroboken Heureka fysik 1 och berättar bland annat om joniserande strålning, dosimetri, röntgenstrålar, strålskydd och mycket mer.

Innehåll

Kap 16: Strålning på gott och ont

- Joniserande strålning
- Dosimetri
- Icke-joniserande strålning
- Avbildning med röntgenstrålar
- Magnetkameran
- Strålning i medicinsk terapi
- Strålning i teknik och forskning
- Strålskydd

Utdrag

• Strålning är en naturlig del av människans livsmiljö, och den innebär energi i rörelse buren av fotnoter eller materiepartiklar.
• Det finns många strålkällor i naturen, såsom solen
• Solstrålning är livsviktig, men den hade varit dödlig om strålningen inte hade filtrerats genom atmosfärens ozonlager.
• Vi kan även utsättas för konstgjorda strålningar. Som t.ex. röntgenstrålning som användes inom medicin men så småningom märktes att den var farlig, då den som höll i röntgenplåten fick sår som inte läckte.
• Därför är det viktigt att veta om de olika stråltyper och hur de påverkar oss.
• Strålning kan vara joniserande eller icke joniserande
Joniserande strålning
• Alfastrålning, betastrålning, gammastrålning och röntgenstrålning är joniserande strålningar
• När de rör sig genom materia, förlorar de stegvis sin energi genom att jonisera atomer och molekyler
• Trots att neutroner är oladdade så kan de jonisera atomer eller molekyler.
• Genom att de snabba neutroner kolliderar med lätta atomkärnor och protoner, som är laddade, stöts ut.
• Det kan orsakas kärnreaktioner, när neutroner träffar kärnan, och då bildas radioaktiva nuklider.
• Skadorna som uppstår vid kärnvapenexplosioner beror till stor del på neutronstrålningar.
• Det är jonisering av atomer och molekyler i cellvävnad som orsakar strålningens inverkan på levande organismer.
• Jonisering kan leda till förändringar i molekylstruktur som leder till cellskada
• Alla organ i kroppen är inte lika känsliga, vissa som muskler tål högre doser... Köp tillgång för att läsa mer

Strålning på gott och ont | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.