Strålningslära och Radiologiska Modaliteter - Radioaktivitet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 1
  • Annat
  • VG
  • 15
  • 4257
  • PDF

Strålningslära och Radiologiska Modaliteter - Radioaktivitet

En längre uppsats där eleven beskriver strålningslära och radiologiska modaliteter. Eleven presenterar bland annat en relevant beskrivning av radioaktivitet, föreskrifter från strålsäkerhetsmyndigheten, och beskriver strålning, jonisering, fotoner, strålskador, skydd mot strålning och röntgen.

Lärarens kommentar

Lärarkommentar:
Bra struktur och bra skrivet. Uppfyller alla krav för VG.
Skulle kunna vara lite med utförlig reflektion.

Studienets kommentar

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Innehållsförteckning:
1:1, 5:4, 6:1, SSMFS 2008:20
1:2, 8:1, SSMFS 2008:31
1:3, 8:2, SSMFS 2008:35
1:4, 8:3, SSMFS 2008:51
1:5 Radioaktivitet

2:1 Enheter
2:2 Halveringstid

3:1 Stråltyper
• Joniserad & icke joniserad strålning
• Excitation & bromsstrålning
3:2Jonisering

4:1 Excitation
4:2 Bromsstrålning
4:3 Producering av röntgenstrålning
• Optimerad & berättigad strålning
5:1Fotoners växelverkan i materia
• Fotoelektrisk effekt, comptoneffekt, parbildning
5:2Laddade partiklar
5:3 Fotoner
• Gamma & röntgenstrålning
5:4 SSMFS 2008:20
5:5 Stråningens farlighet

6:1 Akuta & sena strålskador
6:2 Spridd strålningmängd
6:3 Dosrat
6:4 Somatisk effekt

7:1 Ekvivalent dos, absorberad dos & effektiv dos

8:1 SSMFS 2008:31
8:2 SSMFS 2008:35
8:3 SSMFS 2008:51
8:4 Skydd mot strålning

9:1 Röntgenrör

10:1 Så uppstår röntgenstrålning

11:1 Så skapas en röntgenbild
• Kontrast,projektion , komprimering, Kontrastmedel
12:1 Ultraljudsundersökning
13:1 Slutord

Utdrag

2:2 Halveringstid är den tid som tar för ett radioaktivt grundämnes atomkärnor att sönderfalla. (beroende på vilket ämne det är).

Tar det exempelvis 5 år att halveras, så efter ytterligare 5 år halveras den (nu till hälften av hälften som är ¼). Efter fem år till hälften av ¼ som är ⅛, osv). Beroende på storleksordningen på halveringstiden man vill mäta, får man använda olika tekniker... Köp tillgång för att läsa mer

Strålningslära och Radiologiska Modaliteter - Radioaktivitet

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-13
    very very very very goood