Straff- och processrätt | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Rätten och samhället
  • C
  • 3
  • 880
  • PDF

Straff- och processrätt | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om straff- och processrätt, med fokus på fallet med Lundsbergsskolan. Eleven redogör för det straff som skolan dömdes till, samt de olika rättsliga möjligheterna för åklagaren/försvararen för att yrka på straff/friande.

Innehåll

Straff- och processrätt

• Redogöra för skälen till att Skolinspektionen stängde skolan och skälen till att förvaltningsrätten senare öppnade den
• Förklara varför förvaltningsrätten kunde upphäva Skolinspektionens beslut
• Redogöra för vad som räknas som misshandel och straffet för misshandel
• Om du vore åklagare, hur skulle du argumentera för att domen skall bli fällande?
• Om du vore försvarare, hur skulle du argumentera för att domen skall bli friande?
• Källförteckning

Utdrag

Skolinspektionen hade varigt och besökt skolan tidigare efter att den hade fått anmälningar om kränkningar. De hade varigt där några månader och ansåg att skolledningen hade åtgärdat problemet. Men när skolinspektionen fick reda på att en incident hade tagit vara på skolan, så gick de in. Incidenten handlade om att ett flertal ”sista års” elever ska ha tvingat sig in hos... Köp tillgång för att läsa mer

Straff- och processrätt | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.