Uppkomsten av stress | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 3
 • 1132
 • PDF

Uppkomsten av stress | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om stress, som utreder begreppet med utgångspunkt i det biologiska och kognitiva perspektivet inom psykologi. Eleven redogör för hur respektive perspektiv förklarar uppkomsten av stress, och eleven diskuterar även vad man kan göra för att motverka och minska stress.

Innehåll

Stress

- Inledning
- Olika perspektiv
- Hur botar man stress
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Ur ett biologiskt perspektiv så pratar man om de tre olika faserna GAS (General adaption syndrom). Stress uppstår när produktionen av adrenalin ökar i samband med att den sympatiska delen (alarmsystemet som är första fasen inom det biologiska perspektivet) av det autonoma nervsystemet aktiveras samtidigt som kroppen väljer att lägga mindre prioritet på det parasympatiska nervsystemet. Det autonoma nervsystemet styrs av hypotalamus och förbereder människan för överlevnad, något som vi mer påtagligt kunnat tillämpa i den tidigare delen av vår evolution, vilket skapar problem när psykosocial stress uppstår. Vid bristfällig förmåga att hantera stressfyllda situationer så utsöndras kortikotropin som är en hormon som kommer från framloben. Denna hormon kommer via blodet till binjurarna där det i sin tur stimulerar utsöndring av våra viktigaste stresshormoner, adrenalin, noradrenalin och kortisol.

Lyckas man inte motverka stressen här uppstår motståndarfasen. Nu försöker kroppen anpassa sig från stressen. Här påverkas olika organ som arbetar fram ett högre blodtryck. Dessutom så minskar kroppen blodtillflödet till organ som inte är livsnödvändiga som njurar och tarmsystemet t.ex. Däremot så ökar blodtillförseln kring hjärtat och skelettmuskulaturens blodkärl. Detta därför att blodkärlen vidgas. Ur detta uppstår den sista fasen, utmattningsfasen.

Utmattningsfasen uppstår när vi inte klarar av att behandla stressen helt enkelt.
Idag så blir detta ett allt större problem i samhället då vi inte bekämpar stress på samma sätt som förr i tiden när det gällde överlevnad. Idag utsätts vi för andra svårigheter... Köp tillgång för att läsa mer

Uppkomsten av stress | Inlämningsuppgift

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Källor saknas för att jag behövde inte någon källa, det va nåt nytt så tyckte att den va kull, det som jag skrev om obehagliga stunden hade jag ha aldrig haft
 • 2016-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaa, bra information med bra kunskaper om stress och de biologiska och kognitiva perspektivet
 • 2016-10-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats som hjälpte mig väldigt mycket.
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  SUPER DUPER BRA TACK SOM FAN!