Stress och Kriser | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • B
  • 3
  • 1371
  • PDF

Stress och Kriser | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om stress och kriser där eleven svarar på följande frågor:

Stress:
1. Hur hanterar du stress i ditt eget liv? (koppla denna fråga till copingstrategier som nämns på stress-presentationen)
2. Är du en typ A eller en typ B personlighet? Motivera och ge några exempel.
3. Hur kan man bemästra (hantera) stressen i sitt liv på ett bra sätt?
5. Ge exempel på fysiska, psykiska och sociala stressorer.
6. Vilka kognitiva reaktioner är vanliga vid negativ stress?
7. Vad innebär en utmattningsdepression/utbrändhet? (symptom)

Kriser:
1. Beskriv en kris (påhittad eller självupplevd).
2. Ange vilken typ av kris det är (traumatisk eller utvecklingskris)
3. Beskriv utförligt krisens utveckling genom de olika krisstadierna och koppla till den kris du beskrivit i fråga 1 om kriser. Hur upplevde du/den personen du berättar om dessa faser? Vad stämmer in? Finns det ngt som inte stämmer in?.
4. Vilka försvarsmekanismer tror du är vanliga vid kriser? Vilka försvarsmekanismer uppvisade du/ den personen du skrivit om?
5. Hur ska man bemöta människor i kris? (ta upp de 4 H:na och andra tips för hur du tror att man på bästa sätt hjälper någon som går igenom en kris)
6. Förklara kort vad PTS (posttraumatisk stress) är för någonting och hur det kan vara att leva med det.

Innehåll

Stress
Kriser

Utdrag

3. Beskriv utförligt krisens utveckling genom de olika krisstadierna och koppla till den kris du beskrivit i fråga 1 om kriser. Hur upplevde du/den personen du berättar om dessa faser? Vad stämmer in? Finns det ngt som inte stämmer in?.

När William vaknar upp i sjukhuset förstår han inte vad som händer och börjar skratta åt händelsen. Orsaken till varför William börjar skratta är för att han här i chockfasen och han kan inte göra något annat än att skratta åt saken. När han väl har kommit ut ur chockfasen ligger han och gråter i flera timmar då han börjar inse vad som har hänt. En annan följd är att han drömmer mardrömmar och överkonsumerar tabletter. Detta är tecken på att William har kommit in i reaktionfasen. Det tar några månader för William att må bra och att inte fly verkligheten med hjälp av piller. Trots att han inte har ett ben så gör det honom inte mindre mänsklig. Under tiden som har gått så har han sökt efter hjälp och har samtalsterapi 1 gång i veckan. Ändå om William har kommit in i bearbetingsfasen så händer det att känslorna kommer tillbaka och han börjar känna sig omänskligt, vilket leder till att han gråter. Efter flera år som har gått så kan William ta hand om sig själv och mår bättre. Han har öppnat ett center för... Köp tillgång för att läsa mer

Stress och Kriser | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.