Stress och posttraumatisk stress | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 768
  • PDF

Stress och posttraumatisk stress | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Psykologi 1, där eleven redogör för stress och posttraumatisk stress. Fokus ligger bland annat på orsaker, reaktioner och behandling.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Stress och Posttraumatisk stress

- Vad är stress?
- Reaktioner vid stress
- Varför blir vi stressade?
- Posttraumatisk stress
-- Vad är posttraumatisk stress?
-- Behandling av posttraumatisk stress

Källa: "Lev i tiden - Psykologi 1" av Katri Cronlund

Utdrag

"Varför blir vi stressade?
För en del kan påfrestningar som naturkatastrofer och sjukdomar orsaka stress. För andra kan vardagliga situationer orsaka stress. Det är mycket individuellt, för en del kan en naturkatastrof vara mycket stressfull, för en annan inte. Men hur kan det egentligen vara så?

En viktig faktor är personligheten. Forskarna menar med att man kan dela upp människor i olika typer. Typ A och typ B. Typ A är personer som är tävlingsinriktade och vill alltid prestera. De är aktiva, otåliga och energiska. De har svårt att sitta stilla och vänta, de har jämt något att göra och visar aggressiva tendenser. Typ B är en ren motsats. De ser ingen vits med att tävla. De är tåliga och lugna. De låter sig inte pressas av tiden utan gör allt i egen takt."... Köp tillgång för att läsa mer

Stress och posttraumatisk stress | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.