Stress och stresshantering: Personligt perspektiv | Hälsoanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Stress och stresshantering: Personligt perspektiv | Hälsoanalys

En hälsoanalys om stress och stresshantering utifrån ett personligt perspektiv. Eleven beskriver sin vardag som är fylld av nedstämdhet, humörsvängningar och sömnsvårigheter, och gör sedan upp en plan för att hantera detta. Vidare så redogör eleven även för vad som händer i kroppen vid stress, och vilka symptom man får vid stress. Slutligen utvärderar eleven sin egna stresshantering.

Elevens kommentar

Kan skrivas mer kortfattat.

Utdrag

Varför det var svårt för mig att kunna hantera stressen under de första veckorna var nog på grund utav att jag tänkte negativt fortfarande. Jag tänkte att det är jobbigt och det tar tid och jag har inte så mycket tid att hålla på med sånt, för måste fokusera på skolan. Men efter att jag pratade med mina föräldrar, som har varit till en stor hjälp under hela denna arbetet/progressen, så lärde jag mig att man måste alltid offra en viss tid till att ta hand om sig själv. De ansåg att detta med stressen var akut och att om... Köp tillgång för att läsa mer

Stress och stresshantering: Personligt perspektiv | Hälsoanalys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-11-07
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Fint skrivet, det hjälpte mitt arbete, TACK!