Stressrelaterade sjukdomar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • A
 • 3
 • 1882
 • PDF

Stressrelaterade sjukdomar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift kring stressrelaterade sjukdomar, där eleven undersöker vart stress kommer ifrån, hur stress kan undvikas och vilka behandlingsmetoder det finns för individer som drabbas av stress. Vidare så redogör eleven för hur stress och stressutlösande faktorer i dagens samhälle skiljer sig från förr.

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

Stressrelaterade sjukdomar - ett modernt fenomen ?

- Var kommer stressen ifrån?
- Hur kan vi undvika stressen så mycket som möjligt?
- Om vi blir stressade eller sjuka på grund av stressen, vad finns det då för behandling?
- Källförteckning

Utdrag

"Det som har hänt under årtiondena är att människan har mer på jobbet, mer hemma, mer i skolan och mer i intressen och fritiden. Barn och ungdomar får det mer och mer stressigt när de går i skolan, de har väldigt mycket läxor som ska göras men det är inte det enda som ska göras. De kanske har något intresse eller sport som de går i och det måste man också hinna med och sist men inte minst så umgås man med folk och umgås även via ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Stressrelaterade sjukdomar | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-28
  Förvånansvärt högt betyg för en fördjupningsuppgift som inte undersöker stress på ett mer avancerat sätt, den är korrekt utförd men saknar uppbackning på vissa frågor som "vi stressar mer idag", då behöver man definiera stress från förr och inte bara prata om hur mycket mer saker vi har idag, för reaktionen är ju densamma i kroppen och stress kan se olika ut.
 • 2015-04-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra med bra information