Strindbergs syn på familjen, kvinnan och samhället | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1836
  • PDF

Strindbergs syn på familjen, kvinnan och samhället | Sammanfattning

En sammanfattning om författaren August Strindberg och hans syn på familjen, kvinnan och samhället. Dessutom redogör sammanfattningen för Strindbergs språk och berättarteknik. Sammanfattningen utgår från följande frågeställningar:

1. Hur såg Strindberg på familjen och barnuppfostran?
2. Vad var Strindbergs syn på jämlikhet mellan könen?
3. Vad var Strindbergs uppfattning om sitt samtida samhälle?
4. Hur använde Strindberg sitt språk och vad gjorde det nytt och speciellt?


Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra med gled ifrån frågan när jag skrev om Fröken julie

Innehåll

Strindbergs syn på familjen, kvinnan och samhället

- Strindbergs syn på familjen och barnuppfostran
- Jämlikhet mellan både könen
- Strindbergs uppfattning om sitt samtida samhälle
- Strindbergs språk och hur han använde det
- Diskussion/slutsats

Utdrag

August Strindbergs syn på barnuppfostran var att den var orättvis. Fadern i familjen beskrevs som elak och fick endast barnens rädsla. All kärlek gick till modern i familjen och hon betraktades som god. Fadern arbetade för att försörja medan moderna lagade mat och tog hand om barnen. När barnet gjorde något opassande hotade hon med att ”pappa skulle få veta det”(s.81, Tjänstekvinnans son) och med det menades att... Köp tillgång för att läsa mer

Strindbergs syn på familjen, kvinnan och samhället | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.