Ström i parallellkopplade kretsar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • A
 • 4
 • 1213
 • PDF

Ström i parallellkopplade kretsar | Labbrapport

En labbrapport i Fysik A vars syfte är att studera ström i ett antal olika parallellkopplade kretsar, där kretsarna varierar i antalet motstånd och i motståndarnas resistans. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad händer med strömmen när man parallellkopplar in flera motstånd med samma resistans (teoretiskt och praktiskt)?
- Hur skiljer sig strömmen när man parallellkopplar motstånd med olika resistanser?

Notera att källor saknas.

Innehåll

LABBRAPPORT: STRÖM
- Inledning
- Frågeställning
- Teori
- Utförande och material
- Resultat
- Analys
- Diskussion

Utdrag

"Utförande:
Börja med att mäta resistansen på motstånden och med hjälp av multimetern. Bilda en krets med hjälp av kablarna, batteriet och ett motstånd med resistansen 2,8 Ω. Beräkna strömmen i kretsen. Parallellkoppla sedan ett och därefter ett motstånd till med samma resistans (2,8 Ω). Beräkna strömmen då 2 samt 3 motstånd är parallellkopplade i kretsen med hjälp av mulitmetern. Bilda en ny krets med de parallellkopplade motstånden 2,8 och 12,9 Ω och beräkna strömmen. Parallellkoppla ett till motstånd med resistansen 2,8 Ω till kretsen och beräkna strömmen i denna krets. När strömmen beräknas ska multimetern seriekopplas.

Material: ett batteri, multimeter, kablar, 5 motstånd varav 4 stycken har resistansen 2,8 Ω och en har resistansen 12,9 Ω."... Köp tillgång för att läsa mer

Ström i parallellkopplade kretsar | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En bra labbrapport om ellära som tar specifikt upp parallellkopplingens roll!