Ström och spänning av batteri | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • A
 • 5
 • 1118
 • PDF

Ström och spänning av batteri | Labbrapport

En labbrapport i Fysik A, vars syfte är att mäta värden på ström och spänning i en krets med 1,5 volts batteri som spänningskälla, och därefter avgöra batteriets inre resistans (Ri) och elektromekaniska spänning (E).

Innehåll

ELEKTRICITET: BATTERI
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Materiel:
Batteri 1,5 V, reglerbart motstånd, strömbrytare, amperemeter och voltmeter.

Utförande:
Vi seriekopplar batteri med motstånd, strömbrytare och amperemeter. Voltmetern parallellkopplar vi slutligen med batteriet. Motståndet använder vi till att reglera strömmen. Ju mindre ström desto högre spänning. Det är viktigt att inte få för stark ström i kretsen då mätinstrumenten kan skadas. Strömbrytaren används för att kunna motverka eventuell skada underlätta för batteriet att ge oss noggranna mätvärden. Vi slår på strömmen och mäter värdet. Därefter reglerar vi motståndet för att få olika värden på ström och spänning. Spänning som funktion av ström är en linjär funktion. Vi ökar resistansen i motståndet och släpper fram mindre ström i kretsen, voltmetern visar ett högre värde. Vi upprepar proceduren tills vi har tillräckligt många värden för att få ett så säkert resultat som möjligt... Köp tillgång för att läsa mer

Ström och spänning av batteri | Labbrapport

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Går de att kontakta personen som skrivit denna labborationsrapport? för den sista sidan med uträknigen syns inte, den verkar ha blivit utsuddad, så hade gärna velat se uträkningen.
 • 2016-08-04
  Inte bra skriven, absolut inte A-nivå, "vi" används hela tiden och det ska inte användas i en laborationsrapport. Man ser inte heller vad det står eftersom sidorna är inskannade.
 • 2018-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Flera handskrivna sidor som knappt går att läsa, och där det mesta är bortsuddat. Nästan oaanvändbar.
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra laborationsrapport.