Strömgenomfluten ledare i ett magnetfält | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1093
  • PDF

Strömgenomfluten ledare i ett magnetfält | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka en strömgenomfluten ledare i ett magnetfält och bestämma sambandet mellan kraften mellan ledare och magnet och ledarens längd, magnetfältets flödestäthet och strömstyrkan genom ledaren.

Innehåll

STRÖMVÅG

- SAMMANFATTNING
- MATERIAL
- SYFTE
- TEORI
- UTFÖRANDE
- RESULTAT
- DISKUSSION
- KÄLLOR

Utdrag

MATERIAL
• Strömvåg
• Amperemeter
• Våg
• Spänningsaggregat

UTFÖRANDE
Försöket består av tre olika delexperiment. Dessa undersöks i tur och ordning och visar hur kraften på ledaren i magnetfältet beror av:
1. Strömmen genom ledaren (Mätningar görs genom att variera strömmen i ledaren, viktigt att ej överskrida 5 A.)
2. Flödestätheten i ledaren (Mätningar görs genom att variera magnetfältet. Detta genom att plocka bort magneter från järnkärnan.)
3. Ledarens längd i magnetfältet (Mätningar görs genom att variera ledarens längd.)
Strömaggregat och amperemeter kopplas ihop med strömvågen. Strömvågen fästs på ett stativ. Magneten placeras på vågen och ledaren monteras i gapet mellan nord och sydpolerna. Viktigt att bryta strömmen då ledare eller magneter byts.
En linjär regression genom origo görs på de olika försöken och genom detta får man fram vad konstanten kn är i respektive försök... Köp tillgång för att läsa mer

Strömgenomfluten ledare i ett magnetfält | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.