Strövtåg i hembygden - Gustaf Fröding | Diktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • VG
 • 3
 • 1050
 • PDF

Strövtåg i hembygden - Gustaf Fröding | Diktanalys

En diktanalys av Gustav Frödings "Strövtåg i hembygden". Eleven redogör för diktens stil och språk, och diskuterar sedan dess teman och budskap. Vidare berättas kort om diktens bakgrund.

Utdrag

Strövtåg i hembygden är skriven av Gustaf Fröding och är av hans dikter som har uppmärksammats under senare år då Indiebandet Mandio Diao tolkade dikten vilket blev en av Sveriges mest folkkära låtar under modern tid.
Det var genom Mandio Diaos tolkning av dikten som fångad mitt intresse.

Rubriken ”Strövtåg i hembygden” tolkar jag som att det är någon eller några som vandrar fridfullt längs sin/deras hembygd. Men dock var det inte så jag tolkade dikten. Jag föreställer mig en person, kanske Fröding själv som kommer tillbaka efter varit borta en tid. Hen upplever en saknad av sin far som har gått bort. Det är en dikt om ensamhet och saknad men ändå om ha en positiv tillbakasyn på det förflutna även om nuläget ser mörkt ut.

Dikten består av 8 strofer var innehåller 4 rader vardera. I dikten används rimschema som går följande: A-B-A-B-C-D-C-D etc... Köp tillgång för att läsa mer

Strövtåg i hembygden - Gustaf Fröding | Diktanalys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys, som tar upp olika synpunkter.

Material relaterade till Strövtåg i hembygden - Gustaf Fröding | Diktanalys.