Studiebesök i moské | Islam | Religionskunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • B
  • 3
  • 1365
  • PDF

Inlämningsuppgift: Studiebesök i moské | Islam | Religionskunskap

En redogörelse för ett studiebesök i Göteborgs Moské på Hisingen. Eleven beskriver sina förväntningar och intryck från dagen, samt återberättar och tolkar den information hon fått kring Islam och muslimsk livsstil. Fokus ligger bland annat på egna fördomar kring Islam, massmedias bild av Islam och tolkningar av religionen i sig.

Utdrag

"Min grupp valde att göra vårt studiebesök i Göteborg Moské här på Hisingen. Väl inne i Moskén träffade vi Abdulla som berättade för oss om hur han lever som vanlig svensk medborgare och även som utövare av de islamska tankarna och värderingarna. Mina förväntningar inför studiebesöket var rätt höga när jag tänker efter, jag ville få en klar bild av hur det är att leva som muslim och få reda på mer hur en utövande muslim faktiskt ser på och/eller hur han lever efter de faktatexter som skrivs om religionen och givetvis koranen.

Trots mina höga förväntningar på studiebesöket blev jag inte besviken alls, det var ett mycket givande och lärorikt besök ur flera olika aspekter, inte bara rent faktamässigt utan jag fick även många av mina fördomar om hur en muslim skulle se ut, tala och vara till sättet motbevisade. Jag kunde inte låta bli att känna mig lite dum när Abdulla gjorde det så klart för oss vilket ”svenneliv” han lever."... Köp tillgång för att läsa mer

Studiebesök i moské | Islam | Religionskunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.