Studier av majskolvar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 849
  • PDF

Studier av majskolvar | Labbrapport

En labbrapport där eleven har undersökt och jämfört två olika majskolvars strukturer, färger och kornens utseende. Eleven har kommit fram till klyvningstalet och eleven analyserar resultatet.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet och analyserat och även bra med bilder och tabeller!

Elevens kommentar

Läsa på ämnet mer och kolla andra exempel innan man började med studien.

Innehåll

Uppgift
Hypotes:
Material:
Utförande:
Resultat:
Diskussion:
Felkällor:
Källor:

Utdrag

Kombinationer… ett ord som betyder mycket. All liv på jorden är en kombination av någonting annat. Egenskaper hos en individ ärvs självklart vidare till de kommande generationer, men vad skulle hända om man korsar en eller flera egenskaper hos två individer? Jo, då kan man få helt nya, unika kombinationer.

Men vad avgör hur individen kommer att se ut? vilken färg kommer den att vara och vilken form? All detta beror på vilka alleler som är dominanta och vilka är recessiva. Är det fler dominanta alleler eller de recessiva alleler mer?
Det skulle vi ta reda på när vi undersökte 2 olika majskolvar, med olika nedärvningar. Monohybrid nedärvning innebär en nedärvning av en egenskap på olika kromosomer och dihybrid nedärvning innebär en nedärvning av två olika egenskaper på två olika kromosomer.

Hypotes
Jag har alltid trott att de gula och släta kornen var dominanta allelerna eftersom det är så en vanlig majskolv såg ut, gul, slät majs var överallt och det var sällan man såg svarta, skrynkliga och lila korn. Men när jag såg majskolvarna i klassen trodde jag direkt att de mörka alleler var dominanta över de ljusa, respektive de släta över de skrynkliga då majoriteten av kornen såg ut i det sättet... Köp tillgång för att läsa mer

Studier av majskolvar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.