Studsboll | Impuls och kraft | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 1a
 • E
 • 1
 • 362
 • PDF

Studsboll | Impuls och kraft | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka vilka impulser och krafter som påverkar en studsboll som släpps från en höjd mot golvet. Hastighet, impuls och krafter redovisas här.

Innehåll

Laboration Impuls Fysik 1

- Inledning
- Metod & material
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Metod & material
Till min undersökning kommer jag att använda:
En studsboll
En våg
Måttband

Jag vägde bollen först för att få fram bollens massa. Jag släppte sedan bollen från en viss höjd och detta gjordes flera gånger för att få fram ett mer exakt medelvärde.
Formler:
a = deltav/deltat. (likformig acceleration)
m x v (rörelsemängden)
F = m x a (newtons andra lag)
F x t = deltaP (impuls) (Ns)
roten ur 2 x 9,82 x höjden (hastigheten)
t= s/v (för att räkna ut tiden)
F = mgh (för att räkna ut kraften)... Köp tillgång för att läsa mer

Studsboll | Impuls och kraft | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt ok skrivet. Inte så utförligt