Studsbolls fall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik A
 • G
 • 4
 • 915
 • PDF

Studsbolls fall | Labbrapport

En labbrapport i Fysik/Mekanik, där eleven fått i uppgift att undersöka följande saker vid en studsbolls fall:

- Hastighet före och efter studsen
- Energiförlust under studsen
- Rörelsemängd före och efter studsen
- Impulsen under studsen
- Kraften under studsen

Notera att källorna som presenteras är mycket generella och inte hänvisar till den exakta källan.

Innehåll

LABORATION: STUDSBOLLS FALL
- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Felkällor
- Förbättring av laboration
- Källor

Utdrag

"MATERIAL:
• Måttband
• Studsboll
• Våg

UTFÖRANDE:
Man ska ta reda på bollens massa med hjälp av en våg. Sedan bestämma en lämplig höjd att släppa studsbollen ifrån. Därefter släpps bollen från den bestämda höjden och se noggrant och anteckna vilken höjd bollen hamnar efter studsen. Jätte viktigt att göra det på flera försök för få ett medelvärde. Slutligen kan hastigheten bestämmas utifrån vilken höjd, hastigheten före och efter studsen."... Köp tillgång för att läsa mer

Studsbolls fall | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra genomgång o jag hade den som stöd i min egen labb.
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet. Inspirationsifyllande för mig och min labb.
 • 2017-02-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra, hjälpte mig en hel del!
 • 2014-12-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den laborationen var hjälpt samt