Substitutionsreaktion på alkoholer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • E
  • 3
  • 427
  • PDF

Substitutionsreaktion på alkoholer | Labbrapport

En labbrapport som undersöker substitutionsreaktioner på olika alkoholer. Möjligheten att genomföra sådana reaktioner undersöks här, dessutom redovisas vilka alkoholer som bildar fällning.

Innehåll

Substitutionsreaktion på olika alkoholer

- Syfte
- Teori
- Materiel och kemikalier
- Säkerhet
- Utförande
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Reaktionsformler

Utdrag

Materiel och kemikalier:


9 provrör, 8 pipetter. 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 2-butanol, 2-metyl-1-propanol, 2-metyl-2propanol, cyklohexanol (C6H11OH), fenol (C6H5OH), Lucas' reagens: blandning av vattenfri zinkklorid (ZnCl2) och konc. HCl.

Säkerhet:

Eftersom det var starkt frätande syror så använde vi oss av skyddsglasögon och förklädde för att skydda våra ögon och våra kläder.

Utförande:

Vi tog 0,5 cm3 Lucas' reagens och hälldes i provrören med några droppar flytande alkohol eller några kristaller fast alkohol... Köp tillgång för att läsa mer

Substitutionsreaktion på alkoholer | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.