Substitutionsreaktioner: Halogenens karaktär och placering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • B
 • 6
 • 1517
 • PDF

Substitutionsreaktioner: Halogenens karaktär och placering | Labbrapport

En labbrapport som handlar om substitutionsreaktioner och hastighet. Här jämförs olika reaktansers reaktionshastigheter i etanol vid två olika substitutionsreaktioner, för att undersöka hur SN1 och SN2 påverkar hastigheten.

Observera att Utförande-delen saknas, eleven referar till en labbinstruktion som inte finns med i dokumentet.

Innehåll

Halogenens karaktär och placering

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källhänvisningar

Utdrag

Inledning
Vi gjorde den här laborationen för att jämföra olika reaktanters reaktionshastigheter i etanol vid två olika substitutionsreaktioner för att undersöka hur SN1 och SN2 påverkade hastigheten.

Syfte
I labben gick ut på att studera och öka förståelsen för substitutionsreaktioner. Hastighet och skillnader var vad vi skulle undersöka mellan SN1 och SN2. Vi jämförde reaktionshastigheterna vid substitution i silvernitrat (AgNO3(aq)), 1-klorbuten, 1-jodbuten, 1-brombuten, 2-brombuten, 2-brom-2-metylpropan och 1-brombuten.
Vi skulle även avgöra vad som var lösningsmedel, hur olika förhållanden påverkar och på vilket sätt ett lösningsmedel kan påverka en reaktionsmekanism.

Hypotes
Min hypotes var att SN2 var snabbare än SN1. SN2 reaktionen sker utan någon tillförd energi, så då SN1 bör behöva mer tillförd energi (alt. katalysator) för att påskynda reaktionen kommer den att ta längre tid... Köp tillgång för att läsa mer

Substitutionsreaktioner: Halogenens karaktär och placering | Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Skulle önskat att den var mer förklarande. Men hjälpsamt var det!
 • 2015-10-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack. Hjälpte väldigt mycket!!
 • 2017-05-01
  mycket intressaaaaaant och bra skrivet
 • 2016-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra labbrapport