Successionsrätt | Sammanfattning och exempel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Privatjuridik
  • B
  • 4
  • 1092
  • PDF

Successionsrätt | Sammanfattning och exempel

En sammanfattning som successionsrätten, en lag som reglerar arv. Här förklaras successionsrätten och hur man kan använda ett testamente för att reglera vem som ärver av vem. Ett exempel på testamente som reglerar arv mellan sambos finns också med.

Utdrag

Ett testamente är ett juridiskt dokument som upprättas av en testator, det vill säga en person som själv vill bestämma över vad som ska ske med sin kvarlåtenskap (egendom) efter hans eller hennes död. Om man inte har skrivit ett testamente finns lagar som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas, arvsordningen bestämmer vem som ärver efter den avlidne.

Om ett testamente inte har upprättats så finns det tre olika arvsklasser som lagen utgår ifrån vid uppdelning av arvlåtarens (den som efterlämnar sig ett arv) kvarlåtenskap, dessa kallas parenteler och avser vilken eller vilka personer inom släkten som i första hand ska ärva efter den avlidne.
Den första arvsklassen består av arvlåtarens bröstarvingar, det vill säga dennes efterkommande, alltså i första hand barn, sedan barnbarn och så vidare. Adopterade barn har samma arvsrätt som biologiska barn, dock saknar fosterbarn och styvbarn arvsrätt, för att då kunna ärva måste arvlåtaren ha skrivit ett testamente. Om en ogift arvlåtare dör och efterlämnar två döttrar har var och en av döttrarna har rätt till hälften av arvet, vilket kallas för arvslott. Arvet ska fördelas lika mellan barnen, och hur stor arvslotten är beror på hur många barn arvlåtaren har. Skulle däremot ett testamente ha upprättats så har bröstarvingarna alltid rätt till minst hälften av arvslotten som kallas för laglott. Man kan endast testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, den så kallade... Köp tillgång för att läsa mer

Successionsrätt | Sammanfattning och exempel

[0]
Inga användarrecensioner än.