Succinatdehydrogenas | labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • B
 • 4
 • 1295
 • PDF

Succinatdehydrogenas | labbrapport

En labbrapport i Kemi 2 där eleven studerar aktiviteten hos enzymet succinatdehydrogenas i olika förhållanden genom att se hur fort metylenblått avfärgas.

Innehåll

Syfte
Teori/metod
Utförande
Material
Resultat
Diskussion/analys
Felkällor
Utvärdering av metod

Utdrag

Syfte:
Att studera aktiviteten hos enzymet succinatdehydrogenas i olika förhållanden genom att se hur fort metylenblått avfärgas.

Teori/metod:
Enzymer är proteiner som fungerar som biologiska katalysatorer i kemiska reaktioner. Varje enzym har en specifik form som gör att enzymet bara binds till ett visst substrat. I reaktioner mellan enzymer och dess substrat deltar endast en liten del av enzymmolekylen i reaktionen, eftersom denna ofta är mycket större än sin substratmolekyl. Den del som deltar i reaktionen kallas enzymets ​aktiva centrum och utgörs av ett visst antal aminosyror. Det bildas kemiska bindningar mellan enzymets aktiva centrum och substratet som resulterar i att ett enzym-substratkomplex uppstår som sedan delas upp i enzym och produkt(er).

Reaktionen mellan ett enzym och dess substrat kan förhindras av kemiska inhibitorer. Dessa ämnen har en struktur som liknar substrates vilket gör att de kan bindas till enzymets aktiva centrum istället för ett substrat och på så sätt hindra ämnena från att reagera med.....

-----

Diskussion/analys:
När den färska jästen löses i avjoniserat vatten uppstår osmos mellan cellerna och vätskan på grund av att koncentrationen vattenmolekyler är högre i det destillerade vattnet än i jästcellerna. Detta gör att mer vatten diffunderar in genom cellmembranen än ut vilket leder till att jästcellerna sväller upp, spricker och dör. Det utsöndras då en blandning av enzymer, bland andra succinatdehydrogenas, och andra proteiner som löses i jästsuspensionen.

Enzymet succinathydrogenas, som bland annat är membranbundet i de flesta eukaryota cellers mitokondrier, fungerar bäst i miljöer med ett nära neutralt pH. Malonsyra är en syra...... Köp tillgång för att läsa mer

Succinatdehydrogenas | labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  thannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnks