Suffragette | Reflektion | Historia 1a1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • B
  • 4
  • 2262
  • PDF

Analys: Suffragette | Reflektion | Historia 1a1

Det här är en utförlig reflektion kring filmen "Suffragette" från 2015, regisserad av Sarah Gavron. Här diskuteras filmen utifrån dess historiebruk.

Uppgiftsformuleringen löd:

Kommentera filmen utifrån de historiska begreppen:

Historiebruk. Vilken/vilka sorters historiebruk är filmen Suffragette exempel på? Vilka fördelar har film som medium för att förmedla Historia? Kan du se några risker/nackdelar/begränsningar med film som historiskt medium?

Historiska perspektiv i filmen Suffragette:
Aktörs-/strukturperspektiv. Är personerna viktigare i filmen än det historiska
sammanhang de lever i?
Klassperspektiv. Hur beskrivs skillnaderna mellan de olika samhällsklasserna
och deras levnadsförhållanden (Arbetarklass, medelklass, överklass)
Genusperspektiv. Jämför hur mäns och kvinnors liv skildras utifrån kön/genus
och klass.
Barnperspektiv. Hur skildras barnens situation? Jämför med klass- och
genuspespektiven.

Idealistisk/materialistisk historiesyn. Har människors ideér större betydelse - i filmen Suffragette - än den ekonomiska/politiska/historiska situationen när det gäller att åstadkomma en förändring?

Utdrag

Till att börja vill jag ge en översiktlig bakgrund till filmen Suffragette. Den är en utmärk film, välspelad och välgjord. Filmen handlar om de brittiska suffragetternas kamp för kvinnlig rösträtt på 1920-talet, ungefär i början av första världskriget. Den var en fundamentalt viktig berättelse om verkligt mod i ännu kännbara diktatoriskt samhällsstruktur och en komplicerad process med många bottnar och dimensioner. För att förklara varför kvinnor inte kunde rösta förrän 1900-talets första årtionden. Och som texten i slutet av filmen förklarade att i Saudiarabien har det inte skett förrän nyligen, år 2015, så många män förklara kvinnoförtryck. Så för att kunna förklara detta, måste man förstå suffragetterna som gick från ord till handling och valde aktivism när lagen förblev oföränderlig. Och för att förstå varför kvinnor slutligen fick rösträtt så måste man förklara aktivism, feminism och patriarkat.

För den första filmen ”Suffragette” används som ett moraliskt perspektiv för att beskriva historien under den tiden, 1920-talet, ungefär i början av första världskriget. Att det finns ett moraliskt perspektiv i filmen innebär att filmen används på ett sätt för att lyfta fram orättvisor och kritisera olika människors handlingar i historien. I det fallet såg vi hur kvinnor fick arbeta som slavar i fabriker, dåliga arbetsvillkor, mötas av oförstående män och tafsas på av dräggiga chefer- som rådde i verklighet. Dessutom fick vi också se kvinnor spränga brevlådor, fängslas av polis, hungerstrejka, utkastade från sina hem och till och med förlora sina barn. Det här är faktiskt en tragedi när... Köp tillgång för att läsa mer

Suffragette | Reflektion | Historia 1a1

[0]
Inga användarrecensioner än.