Literary Periods (Litterära Epoker) | Engelska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Engelska
 • G
 • 1
 • 327
 • PDF

Sammanfattning: Literary Periods (Litterära Epoker) | Engelska

Ett dokument på engelska som väldigt kort sammanfattar följande epoker inom litteraturen:

1500-1660: The Renaissance
1660-1785: The Neoclassical Period
1785-1830: The Romantic Period
1845-1900: Realism
1900-1945: Modernism

Eleven ger även förslag på relevanta författare och böcker från varje epok. Notera att källor saknas.

Utdrag

"The Neoclassical Period (1660-1785)
Neo means “new”. The word classic is referring to ancient Greece and the Roman Empire. Writers and artists drew their inspiration from these cultures and they also celebrated reason (förnuftet). Scientists and inventors were admired."... Köp tillgång för att läsa mer

Literary Periods (Litterära Epoker) | Engelska

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-02-17
  Väldigt enkelt arbete men rätt bra djup med tanke på betyget.
 • 2014-03-18
  den är bra saknar utförligt beskrivning