Svängning: Fjäder och matematisk pendel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1150
 • PDF

Svängning: Fjäder och matematisk pendel | Labbrapport

En labbrapport där laborationen syftar till att undersöka olika former av svängning, dels med en fjäder dels med en matematisk pendel. Svängningen testas för att identifiera samband gällande massa och svängningstid.

Innehåll

Laboration 3 - Fjädern och den matematiska pendeln

- Inledning
- Materiel och Metod
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Felkällor

Utdrag

Material:
Stativ, stativmaterial, minst två fjädrar, tyngder, sytråd, tidtagarur, linjal

Metoder:

Del 1a
Svängningstiden för en fjäder med fästa vikter har mätts. För att undvika felmarginal i största möjliga mån mättes tiden fyra gånger för alla olika vikter. Dessutom togs svängningstiden för tio svängningar. Därefter skrevs värdena in i två stycken tabeller och plottade sedan grafen på miniräknaren. Då grafen liknade en linjär ekvation, och detta förefall orimligt, testades ytterligare tre olika vikter för att se om grafen ändrade sig. När typen av ekvationen var framtagen kunde miniräknaren räkna ut dess exakta värden.

Del 1b
Här testades fjäderkonstanten för två olika fjädrar. Först mättes jämnviktsläget för de båda fjädrarna före och efter en vikt på 50 gram hade fästs. Detta gav tillräckligt med information för att kunna räkna ut fjäderkonstanten med hjälp av hooks lag.

Del 2
En 100-gramsvikt fästes i en bit sy-tråd och lät detta agera pendel. Tiden för tio svängningar mättes tre gånger varav detta upprepades fem gånger med kortare längd på snöret var gång. När detta var gjort övergick ändrades pendelns vikt istället för snörets men mätningarna var utöver detta identiska. Resultaten skrevs sedan in i miniräknarens listform. Typen av ekvationen resonerades fram och därefter räknades ekvationens exakta värden ut som i 1a... Köp tillgång för att läsa mer

Svängning: Fjäder och matematisk pendel | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Väl genomförd. Fick lite inspiration och Ideer av din väl skrivna rapport. Tack!
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var awesome! Fick med alla delar och erkligen allt!
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh