Svängningstid matematisk- och fysik pendel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 3
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 221
 • PDF

Svängningstid matematisk- och fysik pendel | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka svängningstiden för två olika pendlar, en matematisk pendel med hinder och en fysikalisk pendel.

Innehåll

MATEMATISK PENDEL MED HINDER SAMT FYSIKALISK PENDEL

- Sammanfattning
- Inledning
- Teori
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Metod
- Resultat
- Slutsats & diskussion
- Felkällor
- Källor
- Bilagor

Utdrag

Materiel

Tidtagarur
Tyngd
Snöre
Linjal
Ställ
Metallpendel

Metod

Genomförande 1: Det första som gjordes var att välja ut lämpligt ställ och tyngd. En tråd knöts till tyngden så en pendel skapades. Därefter kom man i gruppen överens om vilket värde på l och a man skulle börja på. Pendeln knöts fast på stället och mättes tillsammans med hindret så att värdena stämde överens. Därefter sattes pendeln i rörelse och tiden mättes i intervaller om tio stycken svängningsperioder. Den uppmätta tiden dividerades sedan på 10 för att få svängningstiden för en svängningsperiod. Varje försök på l och a genomfördes tre gånger för att få ett medelvärde på svängningstiden. Efter detta ändrades a några gånger medan l var densamma. Varje försök med olika a värde genomfördes tre gånger av ovanstående skäl. Efter detta gjordes ett experiment där a och l hade samma förhållande till varandra hela tiden men l varierades. Varje försök här genomfördes också tre gånger.
Genomförande 2: I denna del av laborationen ska man använda samma ställ som i del 1. Skillnaden är att man ska ta bort hindret som sitter på ställets stång. Metallpendeln har hål i sig som man man får sätta på ställets översta pinne. Då man vill ha reda på svångningstiden för pendeln är det viktigt att man inte tar hålet i mitten av pendeln eftersom den då är i jämnvikt. Varje försök med ett specifikt avstånd, d, till jämnviktsläget genomfördes tre gånger och tiden mättes i intervaller om fem svängningsperioder. Experimentet upprepades ett antal gånger med olika d... Köp tillgång för att läsa mer

Svängningstid matematisk- och fysik pendel | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra upplägg och språk. den tydliga analysen hjälpte vad jag la märke till så saknade den inget
 • 2015-10-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, den gav mig inspo till fysiklabben, källor saknas dock
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh