Att vara svag | Är detta en människa av Primo Levi | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 3
  • 1540
  • PDF

Att vara svag | Är detta en människa av Primo Levi | Essä

Det här är en essä som utgår från Primo Levis självbiografiska bok "Är detta en människa?". Essän behandlar vad det innebär att vara svag och hur svaghet behandlas i samhället, med fokus på Förintelsen.

Utdrag

Texten kommer att rikta fokusen mot frågeställningen ”Hur är det att vara svag”. Texten kommer att börja med ett citat som är tagit ur boken och som riktar sig lite på min frågeställning. Texten kommer att ta upp tiden efter första världskriget och tiden innan andra världskriget och handlar mest om nazism tiden och början på Hitlers inflytande. jag kommer att besvara frågeställningen med hjälp av att analysera texten ”Är detta en människa”, Primo Levi, som handlar om nazism tiden och Senare kommer det att tas upp en annan typ av text men som även riktar sig till frågeställningen, denna text handlar om en soldat som berättar i en intervju hur det är att vara en soldat i ett krig. Slutligen kommer det att dras en jämförelse mellan två stora begrepp som har en stor betydelse i vår historia och även i dagens samhälle, det är nämligen nazismen och rasismen... Köp tillgång för att läsa mer

Att vara svag | Är detta en människa av Primo Levi | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.