Svartarbete | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Privatjuridik
  • D
  • 3
  • 872
  • PDF

Svartarbete | Sammanfattning

En sammanfattning kring vad så kallat "svartarbete" är och vad Sveriges lag säger om detta. Sammanfattningen tar upp en artikel om svartjobb på olika snabbmatskedjor, och avslutas med en diskussion och tolkning.

Innehåll

SVART ARBETE
VAD SÄGER LAGEN OM SVART ARBETE?
ARTIKEL
MIN ANALYS OCH TOLKNING AV DETTA

Utdrag

SVART ARBETE
Svart arbete betyder att du inte betalar skatt på din lön. Att jobba svart innebär också att företaget inte betalar några sociala avgifter för dig till staten. Om man har ett företag och inte anmäler det till Skatteverket är det också svartarbete. Svartarbete kan leda till många olika saker som till exempel att du inte betalar moms, egenavgifter som motsvarar sociala avgifter för sina anställda och skatt på din lön. Företagen som anlitar svart arbete riskerar böter och fängelse och den som tar emot jobbet (att jobba svart) går miste om sina rätt till ersättningar, som till exempel sjukersättning, pension, föräldraledighet och osv. Varje år förlorar vi ca 66 miljarder kronor (skattepengar) på grund av svartarbete. Det är nästan 10 miljarder mer än statens totala kostnader för social omsorg, sjukvård och hälsovård. Alla de här pengarna skulle kunna användas till förbättringar i skolor, välfärd, sjukvård... Köp tillgång för att läsa mer

Svartarbete | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.