De svartas rättigheter i USA | Amerikanska inbördeskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • MVG
 • 15
 • 4309
 • PDF

Fördjupningsarbete: De svartas rättigheter i USA | Amerikanska inbördeskriget

Ett arbete om de svartas rättigheter i USA, från det amerikanska inbördeskriget och framåt, med utgångspunkt i frågeställningen. "Vad fick Amerikanska inbördeskriget för följder på de svartas rättigheter som idag lett till att USA har en mörkhyad president?"

Fokus ligger bland annat på behandlingen av slavar före och under inbördeskriget, följderna av inbördeskriget och bildandet av medborgarrättsrörelser. Vidare så presenteras även tre viktiga personer i sammanhanget: Rosa Parks, Martin Luther King och Barack Obama.

Innehåll

FÖLJDER AV DET AMERIKANSKA INBÖRDESKRIGET FÖR DE SVARTAS RÄTTIGHETER

- Abstract

- Inledning
-- Bakgrund
-- Syfte
-- Metod
-- Avgränsning

- Avhandling
-- Slavarnas behandling
-- Följderna efter krigets slut
-- Krigens påverkan och tiden efter inbördeskriget
-- Rosa Parks: Satt
-- Martin Luther King: Promenerade
-- Barack Obama: Sprang

- Analys

- Referenser

Utdrag

"Kriget mellan nordstaterna och södern var det största kriget någonsin i dess tid där ca 600 000 människor miste livet. Det var ett väldigt modernt krig med skjutvapen, landminor, monitorer och torpeder. När kriget startade hade nordstaterna endast två mål, begränsa slaveriet och bevara unionen. Slaveriet var en mer långsiktig plan där det först skulle begränsas för att sedan försvinna.

Det var väldigt svårt för Lincoln sätta för höga krav då fyra stater med slaveri valt unionens sida och i värsta fall skulle de kunna tänkas avfalla om ha förde för hård politik. Lincoln ville inte splittra unionen i dessa tider utan han gjorde vad han kunde för att hålla samman unionen. Efter långt övervägande av Lincoln blev tillslut slavar fria och det ledde till..."... Köp tillgång för att läsa mer

De svartas rättigheter i USA | Amerikanska inbördeskriget

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt långt, men hade bra resonemang. Dock lite långdraget
 • 2015-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super bra uppsats! Mycket bra med alla källor uppgivna.
 • 2015-11-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket lång text, nyanserat
 • 2014-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra behövlig :P