Svartkroppsstrålning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 3
 • 632
 • PDF

Svartkroppsstrålning | Labbrapport

En labbrapport som handlar om svartkroppsstrålning hos en glödlampa och dess konstant ska bestämmas. En svartkropp är ett objekt som absorberar all infallande strålning och därmed inte emitterar något. Detta medför att strålningen som avges från kroppen inte kan bero på yttre omständigheter utan istället beror på egenskaperna hos kroppen.

Innehåll

Bakgrundsinformation
Teori
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

Bakgrundsinformation
Strålning är en typ av värmeöverföringmekanism som uppträder i många olika situationer i vardagslivet. Ett exempel på detta är en glödlampa. I denna laboration ska vi studera Stefan-Boltzmanns lag angående svartkroppsstrålning och bestämma konstanten för en glödlampa. Exempel på objekt som agerar svartkroppar är stjärnor och ljuskällor.

Teori:
En svartkropp är ett objekt som absorberar all infallande strålning och därmed inte emiterar något. Detta medför att strålningen som avges från kroppen inte kan bero på yttre omständigheter utan istället beror på egenskaperna hos kroppen. Förhållandet mellan den absoluta temperaturen och den utsända strålningen beskrivs av... Köp tillgång för att läsa mer

Svartkroppsstrålning | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra undersökning