Svensk historia och tillväxt | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 696
  • PDF

Svensk historia och tillväxt | Sammanfattning

En enkel sammanfattning av Sveriges historia med fokus på tillväxt och övergången från bondesamhälle till industrination. Sammanfattningen är skriven i löptext och målar en bild av övergången.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Människor bodde i byar med blandade ägor och hushållet var den viktigaste arbetsenheten. Livslängden var hälften så lång som vår, det mesta som producerande var livsmedel och nästan hela produktionen konsumerades under ett år.

I ett vidare internationellt perspektiv framträder i slutet av 1700-talet förändringar på många håll som var större och mera omstörtande än de i Sverige

Tillväxten är ett av de mest särpräglade inslagen i de senaste seklens svenska ekonomiska historia. Trotts att befolkningens storlek ökat nära fyra gånger har produktionen och inkomsten mätt per invånare och i fasta priser hela tiden vuxit. Sverige tillhör den grupp av nationer som haft den starkaste tillväxten i världen. Den långsiktiga tillväxttakten i BNP per invånare sedan 1800-talet kan beräknas till närmare 2% om året.

Tillväxttakten har dock varierat betydligt, vilket antyder att tillväxtens villkor skiftat över tiden. Efter en ganska svag tillväxt kontinuerligt i samband med industrialiseringen och industrisamhällets utveckling fram till 1975. Sverige... Köp tillgång för att läsa mer

Svensk historia och tillväxt | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.