Svensk språkhistoria | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 763
 • PDF

PM (Promemoria): Svensk språkhistoria | PM

Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien.

Eleven har valt att skriva om hur Gustav Vasa, August Strindberg och Olof von Dalin påverkat det svenska språket.

Utdrag

Den svenskan vi har idag är väldigt annorlunda från den svenskan som användes för bara några hundra år sedan. Under det svenska språkets historia har vi gått igenom flera perioder, nämligen bestämt fem stycken. Dessa fem perioder är kända som runsvenska, klassisk fornsvenska, yngre fornsvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska. Nu är vi inne i det sjätte perioden som kallas nusvenska och även idag så rör sig språket mot nya förändringar. Detta pm syfte är att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling och redogöra om "Hur det svensk skriftspråket har förändrats historiskt".

Många anser att fadern till det svenska språkets senaste förändringar är August Strindberg som är mycket känd för många av sina verk som till exempel röda rummet,1879 och ett halvt ark papper,1903. I boken "Handbok i svenska språket" påstår Ulf Jansson och Martin Levander att röda rummet ska räknas till en av de första moderna..... Köp tillgång för att läsa mer

Svensk språkhistoria | PM

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2020-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  sista källan var ju omöjligt att kunna hitta ifall man vill referera till den själv? texten va väldigt bra men inte själva sättet som eleven referat till källorna på i källhänvisningen.
 • 2019-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Defenetivt en C text men fick mycket nytta utav den. Bättre källförteckning i den löpande texten så hade den blivit grym.
 • 2017-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl utförd och nyanserad text, bra med källor samt ha