Svensk språkutveckling | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 832
  • PDF

Svensk språkutveckling | Sammanfattning

En sammanfattning som redogör för hur det svenska språket har utvecklats genom tiderna. Eleven berättar om de olika språkliga tidsperioderna som det svenska språket brukar delas upp i och deras respektive kännetecken.

Innehåll

- Svensk språksociologi
- Urnordiska
- Runsvenska
- Fornsvenska
- Äldre nysvenska
- Yngre nysvenska
- Nusvenska
- Källförteckning

Utdrag

Det finns över 2800 språk i hela världen. Forskarna har delat in dem i olika språkfamiljer, språkgrupper eller språkträd. Det första språket som var det indoeuropeiska språket som blev roten till många språk som talas i Europa och vissa delar i Asien. En gren av det indoeuropeiska språket är det nordgermanska språket vilket betyder att det svenska språket har stora släktdrag med det tyska språket som också tillhör det nordgermanska språket. De skandinaviska språken svenska, norska och danska brukar kallas grannspråk och är så lika varandra att personer från Sverige, Norge och Danmark kan tala med varandra på var sitt modersmål och förstå varandra.

Det är märkligt att grannlandet Finland har ett helt annat ursprung för sitt språk ”Finsk-ugriska språkstammen. En svensk och finne förstår inte varandra om de talar sitt eget modersmål. T.ex. om en svensk säger till en finländsk ”Jag har en stor docka” förstår... Köp tillgång för att läsa mer

Svensk språkutveckling | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.